top of page

FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Vad är det för något?

Ett föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening, av familjerna som använder förskolan. Det vanligaste är att man söker plats för sitt barn i ett redan befintligt föräldrakooperativ.

Hur fungerar det?

Du kan söka en plats till ditt/dina barn genom att göra en ansökan via kommunens kösystem. Blir ni tilldelade en plats på vår förskola så kommer ni utöver kontakt med den pedagogiska verksamheten också att ha välkomstsamtal med styrelsens ordförande. 

Vad gör jag som medlem?

Som medlem i föreningen är du engagerad i förskolans pedagogiska miljö, är med på städdagar och kanske även med i styrelsen. Föreningen håller på att starta upp frivilliga arbetsgrupper med olika teman för att öka gemenskapen och trivseln bland barnen, pedagogerna och den pedagogiska miljön. 

bottom of page